Sort

FS ID
FS 0464
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
æble
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mio
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
September æble. Speciel, men ikke ret syrlig smag. Behageligt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste