Sort

FS ID
FS 0045
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. cicla
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
bladbede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
usn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Spontanhybrid - sølvbede x hvid rødbede - fra Alice Ellingsen.
BESKRIVELSE
Description
Ren mellemgrøn, lav, bred, næsten uden stængler, enormt ydende. Top delvis vinterfast, roden vinterhårdfør.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste