Sort

FS ID
FS 0429
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ornithogalum sp.
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
stuefuglemælk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
uden sortsnavn.
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sydafrika
HISTORIE
History
På svensk "kæmpestjerneløg" eller "lægeløg". Anvendes ifølge to svenske kilder som lægemiddel ved ardannelser, insektbid og inficerede sår, især i håndværkerhjem. Fra USA er der beretninger om at anvende knuste blade på snitsår og blå mærker.
BESKRIVELSE
Description
Stort delvist overjordisk grønt løg, pæn bladplante. Blomstrer ved juletid, med diskrete grønligt-hvide blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste