Sort

FS ID
FS 0427
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rubus sp.
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
brombær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Wilson's Early
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Indsamlet af nu afdøde frøsamler Sys Karll i en gammel kolonihave i Brede ved Kgs. Lyngby. Det ser ud til at være denne sort der indgår i UPOV beskrivelsen af brombærsorter. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe i 1881 (USA).
BESKRIVELSE
Description
Det er fortsat usikkert, hvad denne plante egentlig er. Det er en brombærlignende plante, der i væksten ligner et hindbær, mens bærret ligner et lille brombær.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste