Sort

FS ID
FS 0361
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cynoglossum officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
hundetunge
ACCESSIONSNAVN
Accession name
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel lægeplante.
BESKRIVELSE
Description
Sjove hængende brunviolette blomster i en stor og massiv top. Lugter af mus. Frøene klistrer værre end burrer til alting.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste