Sort

FS ID
FS 0340
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Myrrhis odorata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
sødskærm
ACCESSIONSNAVN
Accession name
også kaldet aniskål
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra frø samlet i en vild bestand i Herlufsholmskovene, ikke langt fra det gamle skovkloster.
BESKRIVELSE
Description
Flerårig kørvel til skyggefulde steder i haven. Kraftig vækst, både rod, blade og friske grønne frø kan spises. Frøene skal have kulde for at spire. Sås tidligt, helst efterår.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste