Sort

FS ID
FS 0003
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Calendula officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
morgenfrue
ACCESSIONSNAVN
Accession name
u.s.n.1, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sorten er fundet i kanten af ældre have i Lillerød, men spaltede noget ud de første år, i forhold til det oprindelige udseende. Nu stabil. Fundstedet er nu belagt med perlesten...
BESKRIVELSE
Description
Høj, orange kurv, enkel randkrone og mørk kurvbund.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste