Sort

FS ID
FS 0318
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tagetes erecta
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
tagetes
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ildkongen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Frøene stammer fra en pensioneret praktiserende læge i Bjerringbro, som gennem mange år havde taget frø af "Ildkongen". Vi har fået frøene doneret omkring 1996 og har siden høstet og gemt frø. Sorten er efterhånden fundet gemt af flere uafhængige personer, hvorfor vi nu er sikre på at det er "Ildkongen".
BESKRIVELSE
Description
Meget smuk, klassisk, høj tagetes.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste