Sort

FS ID
FS 0304
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus nissiola
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, græs-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Græsfladbælg, uden sortsnavn.
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbrittanien
HISTORIE
History
Opr. John Chambers i England (véd ikke om firmaet overhovedet findes mere?) men planten findes vist sjældent vild i syd-England. Ikke udbudt i mange år – mine frø var blevet væk, men bevarer heldigvis spireevnen i mange år!
BESKRIVELSE
Description
Interessant og anderledes fladbælg. Tæt og græsagtig vækst, ligner til forveksling en græs i de unge stadier. Planten er en glimrende grøngødningsplante – overvintrer og får året efter meget smukke enlige dybtviolette ærteblomster, og lange bælge. Bevarer spireevnen i mange år.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste