Sort

FS ID
FS 0301
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Angelica archangelica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
syn. A. officinalis.
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kvan
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kvan, uden sortsnavn.
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Egentlig toårig - kan sås, men jeg har bedre erfaringer med at få planter. Selvsår sig, så der er rigeligt med nye planter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste