Sort

FS ID
FS 0291
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ribs
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hvide ribs, uden sortsnavn.
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra en gammel have på Samsø.
BESKRIVELSE
Description
Små hvide bær.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste