Sort

FS ID
FS 0280
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Fagopyrum esculentum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
boghvede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Emka
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Jugoslavien
HISTORIE
History
Sorten indgik i en sortsafprøvning i 1989, og kom ud som en af de bedste sorter til dyrkning under danske forhold.
BESKRIVELSE
Description
Frodig, mørkfrøet boghvede. Lidt uensartet modning.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste