Sort

FS ID
FS 0279
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Papaver somniferum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
birkesvalmue
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ungarsk Brødvalmue, usn.
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ungarn
HISTORIE
History
Sort fra SESAM, indsamlet i Ungarn.
BESKRIVELSE
Description
Høj og kraftig plante, vælter ikke, enkelte hvidlig blomster med violet anstrøg. Fint udbytte af glimrende blå birkes.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste