Sort

FS ID
FS 0240
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Maries høje ært
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
NGB20121
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
Fra Maries barndomsgård på halvøen Hurum i Norge. Da Marie i 1893 gifter sig ind i slægten på Transing­gård i sydsjælland tager hun ærten med sig. Ærten dyrkes stadig af slægten.
BESKRIVELSE
Description
2 m høj marvært. Ærterne er store og søde, bliver sjældent melede og angives at være modstandsdygtige overfor orm.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste