Sort

FS ID
FS 0235
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, 2 accessioner: 235a og 235b
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Holgers Kæmpeært, også kaldet Holgers høje ært
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. PØ dyrkningsforsøg, doneret af Gundersen familien.
BESKRIVELSE
Description
2-2,5 m høje, velsmagende, stort udbytte. Der er tydeligvis 2 sorter af “Holger”, der har fået nye FS-numre. Den ene har smalle spidse V-formede bladflige (”kaninøre”) - de bladlignende gevækster omkring stænglen ved hver forgrening (eng. stipule). Denne er ”Lille” Holger, FS235a. Den anden har meget større, runde og overlappende bladflige: ”Store” Holger, FS235b.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste