Sort

FS ID
FS 0218
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
08-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Golden Snap Rockencourt
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbrittanien
HISTORIE
History
Opr. Suffolk Herbs, nu udgået.
BESKRIVELSE
Description
Voksbønne. Glimrende handelssort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste