Sort

FS ID
FS 0010
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Ophioscorodon Group
ACC. DATO
acc. date
22-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
slangehvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Estisk rød
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Estland
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Hele toppen med små yngleløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed lægges efterår får man ret store løg med kun 3-5 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste