Sort

FS ID
FS 0326
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium nutans
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
intet dansk navn
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Uden sortsnavn (evt. Purpur Kinaløg, eng. Siberian Garlic Chives )
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sibirien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sød og saftig mild løgsmag, bruges som purløg. Fra en familie i Sibirien.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Til liste