Sort

FS ID
FS 0282
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Bromus grossus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
hejre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Græsart med akslignende frøformationer. Kernerne er spiselige.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste