Frist for ansøgninger til Puljen for Almennyttige Kulturelle Projekter


Tid og dato:
Fra nu af indtil 09. marts kl. 23:59
Adresse:
Foreningens adresse
8830 Tjele

Hvis du går med et lokalt kulturelt projekt i maven, og kan forestille dig at det kunne sponsoreres af Frøsamlerne, læs videre!

Slots- og Kulturstyrelsen (der også sender os ca. 50.000 kr. om året som driftstilskud til almennyttige foreninger) har også en Tips-og-Lotto pulje for kulturelle projekter og events - og de har lige mindet os om fristen. Desværre har vi ikke fra foreningens side haft tid og overskud til at formulere et projekt - de skal gå på demokrati, kulturbevaring, kulturforståelse eller modstandsfolk i 2. verdenskrig. De skal have en afgrænset målgruppe, men samtidigt være åbne for andre end egne medlemmer.

Der er flere krav, der gør det svært for os at finde fantasi til disse meget lokale projekter. Men de slås op p.t. hvert år med frist i marts - så hvis nogen blandt medlemmerne vil tænke over muligheden for et kulturprojekt med Frøsamlerne som ansøger, også i de kommende år, kontakt foreningen via tilmeldingslinket.

Et eksempel på 2 tidligere projekter om forståelse for lokale landkaber og historie, der fik tilskud - samt et om "Fortidens grønsager i nutidens omgivelser", der ikke fik 

Pressemeddelelse om de projekter, der fik tilskud i 2018 (inkl. de 2 nævnte)