Sort

FS ID
FS 0665
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Triumph Osena'; NB Identisk med FS0652 - se denne
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
se FS0652
BESKRIVELSE
Description
se FS0652
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste