Webportal for danske plantegenetiske ressourcer

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 195.000 kr. til Frøsamlernes projekt Webportal for danske spiseplanter gennem ”Tilskud til projekter inden for bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer”. Vi går i gang 1. marts 2017 og håber at kunne offentliggøre portalen i løbet af 2 år.


Projektet skal gøre viden om danske spiseplanter (danske plantegenetiske ressourcer) tilgængelig på en ensartet og systematisk måde i en webportal. Det vil gøre det nemt for såvel den almindelige befolkning som producenter, forskere og formidlere at bruge den viden, der løbende høstes i forædlings- og demonstrationsprojekter med danske plantegenetiske ressourcer. 


I projekterne vises planterne frem, dyrkningsegenskaber og kulinariske muligheder undersøges, og deres kulturhistorie beskrives. Med webportalen vil erfaringer fra universiteter, museer, foreninger, producenter og andre, der arbejder med brug og formidling, blive koblet med oplysninger om, hvordan man får fat i planter eller frø – hos forhandlere, foreninger eller i NordGen, der også huser portalen.


Alle kan bruge portalen og bidrage med erfaringer, da den opbygges efter Wikipedia-model, og viden der lægges ind, er korrekturlæst af en ekspertgruppe. På den måde sikres robust og varig information om danske spiseplanter, der er nem at bruge.


Projektleder er Louise Windfeldt – Frøsamler, hortonom og fagjournalist. Louise har arbejdet med faglig formidling i mange år og bl.a. været projektleder på Nationalmuseets seks demonstrationsprojekter.  Og så har hun lige forsvaret sin PhD i formidling af plantegenetiske ressourcer til befolkningen.


Samarbejdspartnere


  • En supportgruppebestående af NordGen, Landbrugsmuseet Gl. Estrup, Haveselskabet og Forskningsprojektet”De gamle sorter af vore køkkenurter”Desuden deltager Frøsamlernes bestyrelse og en repræsentant fra Fødevareministeriet (NaturErhvervstyrelsen).
  • En ekspertgruppe bestående af folk med viden inden for grøntsager, frugt, korn og krydderurter.