Vi er nu officielt "almennyttige" - og har fået et tilskud!

 

Frøsamlerne har fået et driftstilskud på 52.166,44 kr. fra Kulturministeriet.

Foreningen har ansøgt om del i penge fra "udlodningsmidlerne" (tidligere: tips- og lottomidler), og skulle først kunne bevise at vi er en landsdækkende almennyttig forening. Det var til denne ansøgning, vi skulle bruge en ekstern og autoriseret revisor. (Mange medlemmer husker nok den paniske søgen efter en revisor sidst i juni. Og mange har svaret, også med tilbud om at kontakte en, de havde brugt. Heldigvis fik vi hurtigt kontakt til Ærteprojektets revisor, der trådte til få timer frø ansøgningsfristen. Tak til alle, der ville hjælpe!)

 

Vi fik ikke et svar om vi var godkendt, men har pr. 25. oktober 2017 modtaget en bekræftelse på et årligt driftstilskud af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til almennyttige eller humanitære organisationer.  Beløb i 2017 er på 52.166,44 kr.  

 

Da disse midler skal bruges til det indeværende år, altså udgifter der for det meste allerede er afholdt, kan vi p.t. ikke sige noget om ”hvad de skal bruges til”. Men bestyrelsen mødes snart og vil diskutere på hvilke områder, vi kan ånde lidt mere frit.

 Kig her senere for opdateringer!