Om at gå i frø - og vokse med opgaven

Endelig fik vi lavet vores nye hæfte om frøavl - forfatteren, tegneren, grafikeren, tabelkompilatoren og layouter er alle frøsamlere.

Hæftet "Frøavl: Om at gå i frø - og vokse med opgaven" er på 28 sider, og omfatter følgende afsnit: Hvorfor blive frøsamler; Grundlæggende plantekendskab; F1 hybrider eller frøægte sorter; At bevare en sorts egenskaber; Udvælgelse af planter til frøavl; Høst, rensning og opbevaring; Holdbarhed af udvalgte arter; og Oversigt over anbefalede afstande.

 

PDF filen er for stor til at vedhæfte her - næsten 6 MB. Men den kan læses på og downloades fra Dropbox.

Vi sælger hæftet på markeder og Frø Popups. Medlemmer kan hente en gratis kopi på frøkurser og møder, eller bestille den fra foreningen: Drøwten 9, 8830 Tjele, for 20 kr. (dækker porto).

Andre, der ønsker den trykte version, kan bestille fra samme adresse for 40 kr. Foreningens konto: 9336 3365673887 Mobile Pay/Swipp: 93998099. Husk at opgive adresse og at du bestiller Frøavl.