Nye skemaer til refusion af medlemmernes udgifter

Vi satser i 2018 på at få en bedre dækning af vores 'aktivisters' omkostninger. Brug venligst links til de to nye skemaer.

Husk at rejseudgifter hhv. andre (fx indkøb af materialer til kurser og møder) skal på 2 forskellige skemaer. Det er af hensyn til vores nye bogholder, så hun ved hvilke konti, de skal føres under.

Og selvfølgelig i sidste ende til vores regnskab og budgetarbejde - så vi ved hvad de forskellige aktiviteter koster, og om vi overholder de planlagte beløb.

 

Skema til refusion af ørsels/rejseudgifter (NB: Her på pdf, derfor ikke automatisk sammenlægning af tallene)

kørselsgodtgørelse, skema som zip fil

Refusion af andre udgifter end kørsel