Om foreningen

Frøsamling er også havebrug

Frøsamlerne er en landsforening med 713 medlemmer (forår 2015). Foreningen er stiftet i 1987 for at indsamle, afprøve, og udveksle frø og planter af gamle eller sjældne sorter. Vi arbejder for at bevare den genetiske og kulturelle arv indenfor havebrug og landbrug.

Desuden arrangerer foreningen og medlemmerne kurser, ekskursioner, havebesøg og frøaftener.

 

Efterlysning af gamle sorter
Vi prøver at finde gamle sorter af nytteplanter og prydplanter, at udbrede kendskabet til dem, og at bevare dem for eftertiden. Vi afprøver også spændende traditionelle køkkenurter fra andre lande, især vores nabolande.

Vi er særligt interesseret i f.eks.:

 

  • Danske og nordiske køkkenurter og landbrugsplanter med en historie - måske en families favoritsort, der er gået i arv, eller en sort der er knyttet til en bestemt egn.
  • Sorter, der har været i handelen i Danmark, men som nu er forsvundet fra frøkataloger og butikker.
  • Nytteplanter fra tidligere tider, de "glemte køkkenurter", der nu er gået af mode - også "oldemors blomster og potteplanter".
  • Værdifulde planter fra andre lande - f.eks. fra en ferierejse eller en udenlandsk frøsamler - der er veltilpasset danske haver.
  • Indvandrersorter, der er kommet hertil med nydanskere, og som trives i Danmark

Bevaring af gamle sorter

Medlemmernes haver udgør en decentral "græsrods genbank" og bidrager til vores frøliste med ca. 600 sorter af køkken­urter, krydderurter, landbrugsplanter, bær og frugttræer, og prydplanter. Alle vores frøformerede sorter er frøkonstante (frøfaste, "open pollinated", dvs. ikke F1-hybrider) og medlemmerne kan tage frø af dem, hvis de vil og hvis de lærer lidt af håndværket.

 

Når vi finder en værdifuld plante (se f.eks. vores projekt med gamle ærter og bønner på www.plantearven.dk), prøver vi at få et handelsfirma til at tilbyde den kommercielt.

Vi samarbejder med Nordisk Genbank for at sikre langtidsbevaring af sorter, der er gamle i Danmark (dvs. mere end ca. 50 år).

 

Læs mere om frøsamlernes aktiviteter i vores folder:Frøsamlernes 2016 folder